Host - 100MB

فضا MB 100
پهنای باند GB 100
افزودن دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
اکانت FTP
پشتیبانی PHP
پنل پیامک رایگان
کنترل پنل Cpanel x٣
محل ديتا سنتر افزاهاست آلمان OVH
قيمت ماهانه 2,500 تومان
قيمت ساليانه 25,000 تومان

Host - 200MB

فضا MB 200
پهنای باند GB 200
افزودن دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
اکانت FTP
پشتیبانی PHP
پنل پیامک رایگان
کنترل پنل Cpanel x٣
محل ديتا سنتر افزاهاست آلمان OVH
قيمت ماهانه 3,500 تومان
قيمت ساليانه 35,000 تومان

Host - 500MB

فضا MB 500
پهنای باند GB 500
افزودن دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
اکانت FTP
پشتیبانی PHP
پنل پیامک رایگان
کنترل پنل Cpanel x٣
محل ديتا سنتر افزاهاست آلمان OVH
قيمت ماهانه 5,000 تومان
قيمت ساليانه 50,000 تومان

Host - 1000MB

فضا MB 1000
پهنای باند GB 1000
افزودن دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
اکانت FTP
پشتیبانی PHP
پنل پیامک رایگان
کنترل پنل Cpanel x٣
محل ديتا سنتر افزاهاست آلمان OVH
قيمت ماهانه 7,000 تومان
قيمت ساليانه 70,000 تومان

Host - 2000MB

فضا MB 2000
پهنای باند GB 2000
افزودن دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
اکانت FTP
پشتیبانی PHP
پنل پیامک رایگان
کنترل پنل Cpanel x٣
محل ديتا سنتر افزاهاست آلمان OVH
قيمت ماهانه 9,000 تومان
قيمت ساليانه 90,000 تومان

Host - 5000MB

فضا MB 5000
پهنای باند GB 5000
افزودن دامنه نامحدود
تعداد ایمیل نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
اکانت FTP
پشتیبانی PHP
پنل پیامک رایگان
کنترل پنل Cpanel x٣
محل ديتا سنتر افزاهاست آلمان OVH
قيمت ماهانه 11,000 تومان
قيمت ساليانه 110,000 تومان

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای این سایت محفوظ می باشد